ตลับกรองไอระเหย กลิ่น และฝุ่น 401+F3

220 ฿

ป้องกันฝุ่นละออง ไอระเหยสารเคมีและกลิ่นรบกวนต่างๆ เสริมแผ่นกรองฝุ่น ความละเอียดสูงสุดได้ถึง 99.95% เทียบเท่า P2W N95  สามารถใช้กับหน้ากากรุ่น CHERRY และ BERRY ได้

SKU: FMD-DB-F02 Category: