ตลับกรองไอฟอร์มัลดีไฮด์ 3M6003

535 ฿

ป้องกันไอระเหย สารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส (ORGANIC VAPOR/ACID GAS)

SKU: FMD3M6003 Category: