ตลับกรองสารเคมี CA-104NIIOV-AG

250 ฿

มีประสิทธิภาพในการกรองสารเคมีอันตราย 84 % เหมาะสำหรับใช้กรองป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น งานพ่นสี, ทินเนอร์, แลคเกอร์ และ ยาฆ่าแมลง ละอองฝุ่น, ละอองจากทรายหรือหิน, ฟูมโลหะ, กลิ่นแก๊สพิษ, กลิ่นเหม็น และสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น