ตลับกรองป้องกันไอระเหยสารเคมี ไอกรด แก๊ส

250 ฿

ป้องกันแก๊สและสารเคมีต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ซันเฟอร์-ไดออกไซด์, ฮาโลเจน, ไฮโดรเจนซันไฟด์ ฯลฯ  สามารถใช้กับหน้ากากรุ่น CHERRY และ BERRY

SKU: FMD-DB-F01AG Category: