ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลว ขนาด 120 ลิตร

10,000 ฿

ถังขนาด 120 ลิตร มีความสูง 94.6 cm. กว้าง 56 cm. ยาว 46.5 cm. ภายในถังมี วัสดุดูดซับของเหลวแบบแผ่น/วัสดุดูดซับของเหลวแบบท่อน/วัสดุดูดซับของเหลวแบบหมอน/แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี/ถุงมือยาง/ถุงขยะ