ชุดรถเข็นวัสดุดูดซับสารเคมี

20,000 ฿

รถเข็นวัสดุดูดซับสารเคมี ขนาดความสูง 105 cm. กว้าง 50 cm. ยาว 50 cm. ภายในถังมี วัสดุดูดซับสารเคมีแบบแผ่น/วัสดุดูดซับสารเคมีแบบท่อน/วัสดุดูดซับสารเคมีแบบหมอน/ผงดูดซับสารเคมี/แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี/ถุงมือยาง/ถุงขยะ