รูปทรงของกรวยจราจรและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

รูปทรงของกรวยจราจรและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ปัจจุบันนี้ โดยปกติ กรวยจราจรที่เราเห็นกันตามท้องถนน นั้นจะเป็นรูปทรงที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด แต่จริง ๆ แล้วกรวยจราจรนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังสามารถหาอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มลักษณะการใช้งานที่มากขึ้น โดยรูปทรงของกรวยจราจร จะมีหลัก ๆ[Read more]

วัสดุที่ใช้ทำ “กรวยจราจร” มีอะไรบ้าง

วัสดุที่ใช้ทำกรวยจราจรมีอะไรบ้าง ในปัจจุบันนี้ กรวยจราจรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และก็ยังสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตได้ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ในครั้งนี้ เราจะมาจำแนกวัสดุที่ใช้ผลิตกรวยจราจรว่า แต่ละวัสดุมีคุณสมบัติความแตกต่างอย่างไรบ้าง กรวยจราจรนั้น โดยปกติแล้ว จะใช้สำหรับแบ่งเขตถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถบ่งบอกพื้นที่ต่าง[Read more]

ข้อควรรู้ ก่อนซื้อหน้ากาก N95

ข้อควรรู้ ก่อนซื้อหน้ากาก N95 ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางสุขภาพด้วยกันถึง 2 สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์แรก คือ วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่เรียกว่า “ฝุ่นละออง PM 2.5”[Read more]

รู้จักอันตราย และอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ

รู้จักอันตราย และอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากทางน้ำ สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติ คือ การโดยสารผ่านการขนส่งทางเรือ หรือเกิดกับเด็ก ๆ ที่มีบ้านใกล้คลอง ใกล้แหล่งน้ำ, ช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียน ที่ชอบลงเล่นน้ำคลายร้อน และช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น[Read more]

เลือกรองเท้าบูทยางอย่างไร ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

เลือกรองเท้าบูทยางอย่างไร ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน รองเท้าบูทยาง มีการผลิตหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  เพื่อให้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม และตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เราใช้รองเท้าบูทยาง เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ที่ต้องสัมผัสกับน้ำ น้ำมัน โคลน  สารเคมี หรือสิ่งสกปรกต่าง[Read more]

ถังดับเพลิง…เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน

ถังดับเพลิง เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน การเกิดเพลิงไหม้ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือเกิดจากความประมาทส่วนบุคคล ก็ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังที่ว่า “โจรปล้น 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” ดังนั้นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการดับเพลิงจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือตัวบุคคล ซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยในการดับเพลิงนั้นมีหลากหลายประเภท ประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป[Read more]

อุปกรณ์จราจรสำคัญอย่างไร

อุปกรณ์จราจรสำคัญอย่างไร โดยปกติแล้ว อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย อย่างเช่น การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถเร็ว หลับใน หรือแม้กระทั่ง ทัศนวิสัยไม่ดี เป็นต้น แต่ปัจจัยต่าง ๆ นี้ มีปัจจัยพื้นฐานคือ “ความประมาท”[Read more]

วิธีป้องกันตนเองช่วงวิกฤตฝุ่นพิษ

วิธีป้องกันตนเองช่วงวิกฤตฝุ่นพิษ อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเรา จะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆ ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 ซึ่งจมูกไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้[Read more]

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือการนำเอาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร อันทันสมัยมาใช้เพื่อทุ่นแรง และประหยัดเวลา แต่ไม่มีความปลอดภัยในการก่อสร้าง ความปลอดภัยพื้นฐานในงานก่อสร้างยังถูกละเลย ขาดความสนใจ และเอาใจใส่จากผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้คนงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม องค์ประกอบของความปลอดภัยในงานก่อสร้าง[Read more]

มลพิษทางอากาศ ในที่ทำงาน

มลพิษทางอากาศ ในที่ทำงาน ผลกระทบต่อผู้คนในขณะทำงาน มลพิษทางอากาศในที่ทำงานเป็นอันตรายอย่างมาก เนื่องจากการสัมผัสกับมลพิษ ในที่ทำงานเป็นระยะเวลานานอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ถึงแม้ว่ามลพิษทางอากาศมักจะเกี่ยวข้องกับงานกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ แต่มลพิษทางอากาศ ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงงานกลางแจ้งเท่านั้น คุณภาพของกาศของงานกลางแจ้ง นั้นดีกว่าคุณภาพอากาศของงานในอาคารอย่างมีนัยสำคัญ เพราะลมที่อยู่ภายนอกสามารถหอบเอามลพิษออกไปได้อย่างรวดเร็ว  ในขณะที่อากาศภายในอาคารไม่ค่อยถ่ายเท เนื่องจากไม่มีทางที่จะนำมลพิษออกไปด้านนอกได้ หากไม่เปิดหน้าต่างทั้งหมดในอาคาร[Read more]