เครนเคลื่อนที่แบบพับได้ 2000 กิโลกรัม

เครนเคลื่อนที่แบบพับได้ สามารับน้ำหนัดได้ 2000 Kg. มือจับหุ้มยาง สะดวกในการเข็นไม่เจ็บมือ ใช้ยกเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง