ไฟกระพริบแผงโซล่าเซลล์

4,750 ฿

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ หลอด Ultra Bright LED จำนวน 170 ดวง แผงโซล่าเซลล์ขนาด 5 วัตต์ ช่วยประหยัดพลังงาน มีขนาดโคม 300 มม. โดยทำงานแบบกระพริบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระวังทางโค้ง ทางแยก หรือทางข้ามถนน