แผงเหล็กกั้นจราจร

เหล็กหนา 6 หุล มีขนาดกว้าง 1 เมตร, 1.5 เมตร และ 2 เมตร ทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ สามารถสั่งติดป้ายวงกลมตามแบบได้