แผงกั้นจราจร แบบพลาสติก

1,190 ฿

วัสดุทำจากพลาสติก PE น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีแถบสะท้อนแสง มีความยาว 155 cm. สูง 100 cm. สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และนอกตัวอาคาร เหมาะสำหรับใช้ในการหยุดรถเพื่อตรวจ หรือแลกบัตร, ใช้แบ่งเขตการทำงานเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ, ใช้สำหรับกั้นพื้นที่เขตหวงห้าม