เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

51,200 ฿

ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีขนาดเครื่องกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก