หน้ากากป้องกันฝุ่น PF-3C N95

500 ฿

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด N95 มีส่วนประกอบของคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น ควัน และไอระเหยที่ไม่เป็นพิษร้ายแรง  มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ กรองฝุ่น PM10 และ PM2.5 ป้องกันการซึมผ่านของเหลว ละอองฝอยจากการไอ จาม ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแพร่เชื้อ Covid-19 โดย 1 แพ็ก บรรจุ 10 ชิ้น