หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3M9001

1,250 ฿

หน้ากาก 3M9001 พับได้ มีสายคล้องหู ป้องกันฝุ่น ละออง มาตรฐาน P1 สามารถใช้ป้องกันฝุ่นขนาด PM 2.5 และเชื้อโรค ได้อย่างดี โดย 1แพ็ก บรรจุ 50 ชิ้น