หน้ากากคาร์บอน 3M9542

1,250 ฿

หน้ากากคาร์บอน 3M9542 มาตรฐาน P2 แบบสวมศีรษะ ผลิตจากเส้นใยโพลีไพรไพลีน พร้อมชั้น Activated Carbon แทรกอยู่ในชั้นกรอง ช่วยป้องกันอันตรายจากฝุ่น ละออง โลหะ และไอระเหยเจือจาง ที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อจมูกลำคอ และระบบทางเดินหายใจ อาจจะส่งผลให้ทำลายสมอง หรืออวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไม่น้อยกว่า 94% (1กล่อง บรรจุ 25 ชิ้น)