หน้ากากกันสารเคมี GM77

720 ฿

เป็นหน้ากากกันสารเคมี แบบครึ่งหน้า ชนิดท่อเดี่ยว ผิวที่สัมผัสใบหน้า ผลิตจาก ซิลิโคน สายรัด สามารถปรับระดับให้พอดีและเหมาะกับใบหน้าได้ หน้ากากชนิดนี้ผลิตภายใต้มาตรฐาน JIS-T8151 ใช้คู่กับไส้กรองกันสารเคมี CA-700 series และไส้กรองกันฝุ่น P2W