หน้ากากกรองอนุภาค 3M™ 1860

1,250 ฿

สำหรับสวมใส่ครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาค (Particle) ฝุ่น (Dust) ละออง (Mist) เชื้อโรคและแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในบรรยากาศ ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ มีน้าหนักเบา สวมใส่สบาย หายใจสะดวก มาตรฐาน N95 โดย 1 กล่อง บรรจุ 20 ชิ้น