สายเชื่อมต่อตัวล็อคเชือก+คาราบิเนอร์ ล็อคแบบอัตโนมัติ

1,390 ฿

สายสลิงใช้งานร่วมกับ Locker เพื่อใช้เชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ มาพร้อมกับคาราบิเนอร์ล็อคอัตโนมัติ 3 ชั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด