ราวกันชน สูง 80 ซม. X ยาว 100 ซม.

3,200 ฿

เสาเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูง 80 ซม., ความยาว 100 ซม. มีสีเหลืองสลับดำ (เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น) ใช้เพื่อกันชน หรือ กั้นบริเวณลานจอดรถ หรือคลังสินค้าที่มีรถโฟลค์ลิฟท์

SKU: TMD801YL Category: