รถเข็นถังควบคุมการรั่ว-ไหล

8,000 ฿

ผลิตจากวัสดุ LLDPE  ขนาด 77 x 77 x 112 ซม. เหมาะสำหรับเพื่อควบคุมการหกและการรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลโดยตรงจากเพดานหรือท่อไปยังท่อระบายน้ำหรือภาชนะบรรจุ