ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 1 ระบบ กับ 2 ระบบ โครงเหล็กขนาด 2 x 2 นิ้ว พ่นด้วยสีฝุ่น แผ่นป้ายหยุดตรวจ เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 cm., ป้ายหน่วยงานขนาด 15 x 70 cm. สามารถสั่งทำได้ ทั้งไฟบ้าน หรือไฟแบตเตอรี่ หรือได้ทั้ง 2 แบบ