ธง โบกรถ

99 ฿

ผลิตจากผ้าโทเร มีขนาดก้วาง 40 ซม. ยาว 60 ซม. ด้ามท่อ PVC ยาว 80 ซม. ใช้ควบคุมความเป็นระเบียบกับการจราจร ลดปัญหารถติด ใช้ให้สัญญานของผู้เดินข้ามถนน ช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนหรือโรงงาน