ถุงมือ พลาสติก

125 ฿

ถุงมือพลาสติก Polyethylene ประเภทใช้แล้วทิ้ง มีความหนา 0.04 มม. เหมาะสำหรับงานห้องปฏิบัติการเคมี งานผลิตอาหาร, และงานที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง หรือสำหรับใช้หยิบจับชิ้นงานทั่วไป เพื่อกันมือเปื้อน
โดย 1 แพ็ค บรรจุ 200 ใบ

50 in stock