ชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดกัญชา แบบตลับ (จำนวน 40 ชุดต่อกล่อง)

1,690 ฿

ทดสอบได้ง่าย ผลปรากฏเห็นชัดได้ด้วยตาเปล่าถูกต้อง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที บรรจุ 40 ชุด ต่อกล่อง สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2 – 30 องศาเซลเซียส