ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม (ชุดตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีน) บรรจุ 50 ชุด

850 ฿

ทดสอบได้ง่าย ผลปรากฏเห็นชัดได้ด้วยตาเปล่าถูกต้อง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที บรรจุ 50 เทสต์ ต่อกล่อง สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2 – 30 องศาเซลเซียส